Държава  Великобритания
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☐ За прокурори

☐ за двете професии

 

Източници Етичен кодекс за съдии, BGN

На този етап все още нямаме данни за етичен кодекс за прокурори

 

Етичен кодекс за съдии