1.    Клетвата като източник на съдебна етика и професионално поведение

Статия за Историята на съдебната клетвата в България от 1878 – 2023 г.

 

2.    Съдебна власт в България

 

3.    Адвокатура в България

Етичен кодекс на адвоката