Държава Лихтейнщайн
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой на етичните кодекси ☐ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

 

Източници Етичен кодекс за съдии, ENG

Етичен кодекс за прокурори, GER