Статии

Автор: Радослав Ангелов, младши съдия в ОС – Ловеч   ВЪВЕДЕНИЕ „Може ли съдията да отсъди според клетвата си, но срещу закона?“ – пита адв. В. Брайков в едно свое изследване на съвременното правораздаване през кристалната призма на историко-философския си поглед към съвестта, моралния дълг и справедливостта на съдиите (Брайков,Виж повече:

Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) разясни своето становище относно свободата на изразяване на съдиите и посочи, че в няколко държави членки се наблюдава засилено използване на социални медии от съдиите, но въпреки това в малко кодекси за поведение се дават конкретни практически насоки в това отношение     ВВиж повече: