Държава  Белгия
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☐ За прокурори

☐ За двете професии

 

Източници Етичен кодекс за магистрати, FRE

Вашият коментар