Държава  България
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой етични кодекси ☐ За съдии

☐ За прокурори

☒ За двете професии

 

Източници Етичен кодекс на българските магистрати ENG, BGN

Анализ на дисциплинарната практикта на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на Върховния административен съд (ВАС) по дела, образувани за нарушения на Етичния кодекс на българските магистрати, за периода 27 май 2009 г. – 30 декември, 2019 (на български)

Насоки за работа на комисиите по етика, Национален институт на правосъдието, България, 2015 BG, ENG

Алманах за професионална етика в съдебното образование и практика, Национален институт на правосъдието, България, Юни 2022 BG, ENG

Медиите и съдебната власт, Национален институт на правосъдието, България, 2019 BG, ENG

Вашият коментар