Държава  Дания
Същуствава ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

Източници Ethical code for judges, ENG, online, BG

Ethical code for prosecutors, DAN, BG

Вашият коментар