Настоящият раздел е само отправна точка за създаване на електронни инструменти за Етика и Професионално поведение в ЕС. В този раздел, можете да видите Основните източници на Етични и Професионални правила, с които можете да се запознаете. Освен това, екипът е проучил етичните кодекси на 27 държави-членки на ЕС и други държави и институции, резултатите от които са включени в Атласа на етичните кодекси. Там можете да намерите повече информация за съществуващите етични правила в страните от ЕС и да ги изтеглите. В раздела можете да намерите информация относно основните понятия по съдебна Етика и Професионално поведение чрез специално създадения Речник. Имате достъп до база данни относима към съдебната практика за магистрати (ЕСПЧ).

 

На първата фигура може да придобиете представа за това колко от 27 държави – членки на ЕС имат един кодекс за всички магистрати и колко имат два кодекса: отделно за съдии и прокурори:

На следващите по-долу фигури можете да се запознаете с хронологията на приемане на етичните кодекси в съответните държави членки на ЕС спрямо годината на приемане на Бангалорските принципи.

 

Хронология на приемане на етични кодекси спрямо Бангалорските принципи, за съдии

Хронология на приемане на етични кодекси спрямо Бангалорските принципи, за прокурори

 

 

Вашият коментар