Емпатията – добър или фалшив приятел?

Същност на емпатията

  • Определение за и разграничение между “афективна емпатия” и “когнитивна емпатия”.
  • Овладяване на “тъмната” страна при потъването в чувствата и емоциите на другите посредством изграждане и разумно използване на ясно изразен “вътрешен филтър”.
  • Признаването и отдаването на необходимото значение на детските чувства и еднакво отношение към хората в неравностойно положение са две неща, които следва да са задължителни за съдебните заседания.
  • Емпатията като етична величина, свързана с етиката и професионалното поведение, в съпоставка с емпатията разгледана като величина, с която следва да се съобразяваме.
  • Дали един магистрат, чиито чувства стават видими за външния свят, ще се превърне в беззащитен и слаб човек, в очите на обективния наблюдател или пък това ще му придаде образ, отличим с благородство на духа?

 

 

Нашето предложение за ново етично правило

Магистратите би следвало да подобрят своите способности да идентифицират, разпознават и уважават емоциите, мислите и чувствата, така значими за процеса на въздаване на справедливост и следва да защитават равновесието между личните интереси и очакванията на обществото от съдебната система.

 

Литература по Съдебна емпатия

Вашият коментар