Държава Латвия
Част от съдебната система ☒ Съдии

☒ Разследващи съдии

☒ Прокурори

☐ Следователи

Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

Източници Етичен кодекс за съдии, ENG, райзпечатка от сайт на ENG, онлайн на ENG

Етичен кодекс за прокурори, ENG

Вашият коментар