Държава Нидерландия
Същуствува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка: Правната рамка за съдиите и съдебния персонал включва: Кодекс за поведение на съдебния персонал, Ръководство за съдебно поведение и Насоки за безпристрастност на съдиите

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

Източници Етичен кодекс за съдии, ENG

Етичен кодекс за прокурори, ENG

Вашият коментар