Ново решение на ЕСПЧ относно правото на изразяване на съдиите

По дело на Козан срещу Турция бр. 16695/19, ЕСПЧ, 5 септември 2022 г., ЕСПЧ установи, че има нарушение на член 10 (свобода на изразяване) и член 13 (право на ефективна защита) в наложеното дисциплинарно наказание на действащ магистрата, за това, че е споделил в частна фейсбук група статия в пресата, представляваща особен интерес за членовете на съдебната власт, тъй като се отнася до безпристрастността и независимостта на съдиите спрямо изпълнителната власт по отношение на събитията, свързани с производствата за предполагаема корупция и позицията  на правителството по тези производства.

Изтегляне на решението на френски език, информационната бележка на английски език;

Решението е публикувано в раздел Основни източници на съдебната етика и професионално поведение и Дискусии – Сигнализиране на нередности.

Вашият коментар