Обучение “Съдебна етика и интегритет”

Уважаеми магистрати,

 

Националният институт на правосъдието организира първото обучение за обучители на тема „Съдебна етика и интегритет“, насочено към развиване на умения за методическо планиране и провеждане на обучения по етика за българските магистрати. Обучението ще се проведе на 20 и 21 юни 2023 г. в гр. София. Преподавателският екип включва г-н Джеръми Купър, съставител на Наръчника за обучители „Съдийско поведение и етика“ на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, и Росица Тончева, съдия в Апелативен съд Варна. На събитието е осигурен симултанен превод от/на английски език.

Тезиот Вас, които желаят да участват в обучението, да попълнят заявка за участие в системата ИСУПО https://isupo.nij.bg  в срок до 13 юни 2023 г.

Лица за контакт: Емил Георгиев – старши експерт, 02/9359 103, e.georgiev@nij.bg

Вашият коментар