Държава Румъния
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

Брой етични кодекси ☐ За съдии

☐ За прокурори

☒ За двете професии

Източници  Етичен кодекс за магистрати RO, ENG, Коментар, ENG

Вашият коментар