Често срещани предизвикателства, свързани с присъствието на магистратите в електронното пространство

  • Докато магистратите не са лишени от възможността да използват социалните платформи за развлечение, те трябва да бъдат въздържани и внимателни, докато го правят.
  • Информацията, достъпна в профила на магистрата, например любими места, приятелски кръг, пр. са възприемани като евентуална причина за тяхното отстраняване от разглеждане на дадено дело.
  • Силата на социалните медии е от изключително важно значение за проверката на относимите факти в официалните източници.
  • Провеждането на кампании в социалните медии – начин за събиране на гласове, нужни за заемане на дадена позиция.
  • Бихме ли открили онлайн “свалките”, когато говорим за магистрати?
  • Магистратите трябва да се подчиняват на изключително взискателното и изискващо разбиране за етика и професионално поведение и върховенството на закона в социална среда.

Нашето предложение за ново етично правило

На магистратите не бива да им се забранява изначално да се ползват от всички възможности за използване на социалните медии, доколкото именно тези медии предразполагат магистратите да се изразяват, да обсъждат идеите си, да разпространяват съобщения или просто да поддържат връзка помежду си. Магистратите обаче трябва да съобразяват своите действия с концепцията за етика и адекватно професионално поведение, както и върховенството на закона, така щото да изключат всяка една вероятна заплаха, подронваща тяхната безпристрастност и независимост, защитавайки по този начин имиджа на съдебната система, от която са неразделна част.

 

Литература за социалните медии и правораздаването

Вашият коментар