Държава Унгалия
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

 

Източници Етичен кодекс за съдии, ENG, онлайн

Етичен кодекс за прокурори Закон на ENG, разпечатка от сайт ENG, онлайн ENG

Вашият коментар