Участие на платформата в Регионална Антикорупционна Инициатива (RAI)

Регионална антикорупционна инициатива (RAI) сподели публикация в своя новинарски канал за основната цел за създаване и разчитане на източниците на нашата judicialethicsplatform.nij.bg.

РАИ похвали българския отбор за получената специална награда за иновации в създаването на плаформата за съдебна етика, в полуфинала D, Етика и професионално поведение на конкурса Themis 2022.

Повече информация можете да намерите тук.

Българският екип благодари от сърце на RAI за насърчителните топли думи, за одобрението и искрената вяра в силата на посланието, които екипът иска да предадат на всички млади представители на съдебната власт от 27-те страни членки в областта на съдебната етика.

Изказваме нашата благодарност към RAI, че ни помогнаха в мисията за популяризиране на judicialethicsplatform.nij.bg. тъй като сме склонни да вярваме, че ползите от споделянето на унифицирани етични стандарти ще бъдат постигнати само чрез взаимни усилия, заявява екипът.

 

Вашият коментар