Държава Хърватия
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

 

Източници Етичен кодекс за съдии, HRV

Етичен кодекс за прокурори: I-ви брой, HRV, Последен брой, HRV

Закон за прокуратурата HRV, ENG

Вашият коментар