Интервюта

„…не съществува по-красиво нещо от събудената надежда. Тези, които принадлежат на съдебните зали са призвани да събудят надеждата в хората, че тук, на земята, има правосъдие – живо и справедливо.“   Адв. Хараламбиев, отскоро Националният институт на правосъдието създаде платформа, посветена на въпросите на съдебната етика: https://judicialethicsplatform.nij.bg/ Вашите безспорни професионални постиженияВиж повече: