Съдебни решения

По дело на Козан срещу Турция бр. 16695/19, ЕСПЧ, 5 септември 2022 г., ЕСПЧ установи, че има нарушение на член 10 (свобода на изразяване) и член 13 (право на ефективна защита) в наложеното дисциплинарно наказание на действащ магистрата, за това, че е споделил в частна фейсбук група статия в пресата,Виж повече: