Skip to content

Балансът между чувството и знанието: афективната и когнитивната емпатия се отразяват в присъщата функционална динамика на мозъка, Социална когнитивна и афективна неврология 2012 Август;7(6):727-37. doi: 10.1093/scan/nsr051. Epub 2011 Септември 5. PMID: 21896497; PMCID: PMC3427869, на английски език

Powered by BetterDocs