Skip to content

Гриньоли Н., Петроки С., Бернарди С., Масари И., Трабер Р., Малакрида Р. и Габути Л. (2021) Влияние на емпатийното разположение и възприемането на риска върху психологическото въздействие на блокирането по време на пандемията от коронавирус. Front. Public Health 8:567337. doi: 10.3389/fpubh.2020.567337, на английски език

Powered by BetterDocs