Skip to content

Стина Бергман Бликс, Оса Ветергрен, Професионални емоции в съда. Социологическа перспектива, Routledge, 2018, ISBN: 978-1-138-23450-5 (hbk), ISBN: 978-1-315-30675-9 (ebk), на английски език

Powered by BetterDocs