Последни изминали Събития

Обучение “Съдебна етика и интегритет”

Уважаеми магистрати, Националният институт на правосъдието организира първото обучение за обучители на тема „Съдебна етика и интегритет“, насочено към развиване на умения за методическо планиране и провеждане на обучения по етика за българските магистрати. Обучението ще се проведе на 20 и 21 юни 2023 г. в гр. София. Преподавателският екип