Втора сесия на Форума по правата на човека – Професионална етика и етични предизвикателства/Second Session of the Human Rights Forum – Professional Ethics and Ethical Challenges

Date:
Time: to

Уважаеми колеги,

на 4 юли 2023 г. от 10.00 часа в Астория Гранд Хотел, зала Опера, ще се състои Втора сесия на Форума по правата на човека – “Професионална етика и етични предизвикателства”. Форумът ще бъде открит от г-жа Миглена Тачева – директор на Националния институт на правосъдието.

В събитието ще вземе участие съдия Рике Ласен – съдия в Окръжен съд – Осло и ще се открие официално нашата Платформа по Съдебна етика и професионално поведение със съдия Ангелина Лазарова (Апелативен съд – Варна), младши съдия Калина Станчева (СГС), младши съдия Радослав Ангелов (ОС – Ловеч), младши прокурор Георги Коджаниколов (РП – Пловдив), прокурор Сава Петров (ВКП), адв. Ели Христова (САК) и психолог адв. Пенка Христова.

Модератор на събитието ще бъде съдия Росица Тончева от Апелативен съд – Варна.

Добре дошли!

 

Dear colleagues,

on July 4, 2023 at 10:00 a.m. the Second Session of the Human Rights Forum – “Professional Ethics and Ethical Challenges” will take place in the Astoria Grand Hotel, Opera Hall. The forum will be opened by Mrs. Miglena Tacheva – director of the National Institute of Justice.

Judge Ricke Lassen (District Court – Oslo) will be lecturer  and our Platform on Judicial Ethics and Professional Conduct will be officially opened with judge Angelina Lazarova (Appeal Court – Varna), junior judge Kalina Stancheva (Sofia City Court), junior judge Radoslav Angelov (District Court of Lovech), junior prosecutor Georgi Kodjanikolov (Plovdiv Regional Prosecution Office), prosecutor Sava Petrov (Supreme Cassation Prosecutor’s Office), attorney-at-Law Eli Hristova and psychologist attorney-at-Law Penka Hristova.

The moderator of the event will be judge Rositsa Toncheva from the Court of Appeal – Varna

Welcome!

 

 

Втора-сесия-на-форума-по-права-на-човека