Уебинар на тема „Изкуствен интелект”/ Webinar on “Artificial Intelligence”

Date:
Time: to

На 16 февруари 2023 г. от 14:00 до 15:00 часа ще се проведе уебинар на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) на тема „Изкуствен интелект”. Модеротар на обучението ще е съдия Ангелина Лазарова – Апелативен съд Варна, която е част и от Платформата по Съдебна етика. Предизвикателства и избор.

Събитието е част от поредицата уебинари „в обедната почивка”, които ЕМСО организира във формат 1 тема/1 експерт/ 1 час.  Уебинарът ще запознае участниците с новостите при използването на изкуствения интелект и цифровите технологии в областта на наказателното право, с цел превенция, преследване и наказание на престъпления, както и възможните решения на възникващите проблеми в тази област.

Линк за регистрация , но не по-късно от 15.02.2023 г.

Повече информация за събитието ще намерите в сайта на ЕМСО.

 

 

On February 16, 2023, from 14:00 to 15:00, a webinar of the European Forensic Training Network (EJTN) on “Artificial Intelligence” will be held. The training will be moderated by Judge Angelina Lazarova – Court of Appeal Varna, who is also part of the Judicial Ethics Platform. Challenges and Choices.

The event is part of the series of “lunch break” webinars that EJTN organizes in the format 1 topic/1 expert/1 hour. The webinar will introduce the participants to the innovations in the use of artificial intelligence and digital technologies in the field of criminal law, for the purpose of prevention, prosecution and punishment of crimes, as well as the possible solutions to the emerging problems in this area.

Registration link, but no later than 02/15/2023.

You will find more information about the event on the EJTN website.