Държава  Австрия
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☒ за прокурори

☐ За двете професии

 

Източници Етичен кодекс за съдии, ENG

Етичен кодекс за прокурори, GER, онлайн

Вашият коментар