Държава Германия
Съществува ли етичен кодекс ☐ Да

☒ Не

Забележка: Deutscher Richterbund умишлено е избрал да не изготвя насоки или кодекси за поведение по отношение на професионалната етика. Вместо това, той възприема тези ценности в своите тези за професионалната етика на съдиите и прокурорите, които са самосъзнателните и отговорни магистрати. В този контекст не съществува окончателен ценностен занон.

През април 2013 г. Федералното събрание на представителите на Германската асоциация на съдиите прие дискусионния документ „Етика на съдиите в Германия – тези за обсъждането на професионалната етика при съдиите и прокурорите в Германската асоциация на съдиите“. При това умишлено беше избегнато формулирането на насоки или „кодекс“. По-скоро става въпрос за тези ценности, които характеризират професията и характеризират един самоуверен и отговорен съдия или прокурор.

Брой етични кодекси ☐ За съдии

☐ За прокурори

☒ За двете професии

 

Източници Закон за съдебната власт на Германия  (DRiG), GER, онлайн

Кодекс за магистрати GER, ENG, WebSite, онлайн

Кодекс за поведение на съдиите от федералния конституционен съд, Карлсруе, ноември 2017 г., ENG

Модел на баварската съдебна система, GER

Вашият коментар