Интервю за платформата на Националния институт на правосъдието „Съдебна етика. Предизвикателства § Избор“ с адв. Хари Хараламбиев

„…не съществува по-красиво нещо от събудената надежда. Тези, които принадлежат на съдебните зали са призвани да събудят надеждата в хората, че тук, на земята, има правосъдие – живо и справедливо.“

 

Адв. Хараламбиев, отскоро Националният институт на правосъдието създаде платформа, посветена на въпросите на съдебната етика: https://judicialethicsplatform.nij.bg/ Вашите безспорни професионални постижения като адвокат и майстор на словото ни мотивираха да сте сред първите, които поканваме за разговор.

Моля, представете се за нашата аудитория.

Адв. Хараламбиев: Роден съм на 10.07.1939г. в гр. Перник. Повече от три десетилетия рудничните забои и галерии бяха втори дом на моя баща. През целия си живот той не познаваше три неща – алкохол, псувни, хленчене. Майка ми беше дълбоко религиозна, отдадена на съпруг и деца. През 1964 г. завърших семестриално Юридическия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“. По разпореждане на Държавна сигурност, две седмици преди първия си държавен изпит, бях изключен от университета завинаги с абсурдните обвинения, че съм злословил по адрес на Родината, Юридическия факултет и неговия декан. Декан тогава беше професор Борис Спасов, мой любим преподавател, от когото съм се учил на красноречие. Не без съдействието на професор Костадин Кочев и професор Ярослав Радев студентските ми права бяха възстановени след една година. Работил съм 15 години като следовател в прокуратурата. От януари 1980г. упражнявам адвокатската си професия. Посветих се наказателната материя, която изисква много усилия и отдаденост. В известна степен моята професия ми отне част от личния ми живот, но в замяна на това ми позволи да имам усещането, че съм успял в живота си. Една будистка фраза е водеща в битността ми на адвокат, а тя е: „Всичко излишно е грях.“.

Благодаря Ви! Имате забележителен път и професионален опит!

Споделете Вашето мнение за мястото на етиката в съдебната система. Къде по скалата на високия професионализъм бихте поставили тези нематериални ценности спрямо компетентността, ефикасността и качеството на правораздаването ?

Адв. Хараламбиев:  В дни на размисъл съзнанието ми е пронизано от мисли за етичността, толкова повече, че тя е същностно необходима в съдебните зали. Етичните норми са учение за закономерностите на нравствените отношения между хората, за произхода и развитието на морала. И на територията на постоянното си местожителство, каквато е правният дълг, съдията прокурорът и адвокатът, е необходимо да бъдат образовани и мислещи, остро и дълбоко чувстващи.

Тези професии са преди всичко човеколюбие. Адвокатите се сражават за хората, стремят се да отразят сложността на преживения живот на тези, които защитават. И за да бъдат убедителни, правно задължително е да са конкретни и индивидуални. Чрез пледоариите си да внушават доверие и честна промисъл.

Казаното в пълна мяра е съотносимо, както за съдиите, така и за хората в червени тоги.

Справедливостта е условие, без което не може да съществува етичността. Тя според моралиста Лабрюер „Трябва да се отдава бързо и неотложно. Забави ли се, тя се превръща в несправедливост“.

Съдиите, прокурорите и адвокатите могат да бъдат разбрани от хора с морално грамотни сърца.

Етичността на съдията се измерва с постановения съдебен акт, за прокурорът – с изготвения обвинителен акт.

Мерилото за етичност най-вече преминава чрез присъдите и съдебните пледоарии. В съдебните зали, в които се твори правосъдие, срещам съдии, които се стремят да изследват подсъдимите, да разберат чувствата, водили ги до деянията.

Да си съдия, прокурор или адвокат, то значи да обичаш, да разбираш, да страдаш.

 

В заглавието на една от книгите Ви подчертавате необходимостта съдиите да имат търпение. Бихте ли изброили най-важните ценности, които трябва да притежава според Вас един адвокат, прокурор, съдия? Има ли и къде е разликата в сърцевината на професионалното им поведение?

Адв. Хараламбиев: Съдията, всеки съдия, не принадлежи към групата на дванадесетте бога на Олимп, нито му е призната непогрешимостта, която Папата ревниво пази за себе си като приоритет. Жан дьо Лабрюер казва: „Работата на адвоката е трудна, тежка и предполага богати познания и големи способности. Единствената му отмора е в смяната на едно изнурително занимание с друго. В своите области, осмелявам се да кажа, че той върши работа, равняваща се на първите апостоли“.

Цитираното е съотносимо за съдията и прокурора. А що се отнася до търпението, то е качество на силните и знаещите.

Нека не забравяме, че не съществува по-красиво нещо от събудената надежда. Тези, които принадлежат на съдебните зали са призвани да събудят надеждата в хората, че тук, на земята, има правосъдие – живо и справедливо.

 

Случвало ли Ви се е в хода на съдебното заседание да възникне критична ситуация, която да бъде овладяна с помощта на инструментариума на етиката? Бихте ли разказали?

Адв. Хараламбиев:  Колчем се връщам назад във времето, толкова пъти съзнанието ми е пронизано от сложен наказателноправен казус, белязан от умишлено убийство. Помня встъпителните ми думи. Важно е началото. Започнах: „Ако чрез пледоарията си успея да помиря правосъдието със свободата, инстинктът за която е по-силен от самата свобода, усилията ми не ще бъдат напразни.“.

Кой знае защо, разширеният съдебен състав изпадна в делничен унес. Съзрях досада. Реагирах спонтанно, импулсивно и прибързано. Напуснах съдебната зала, ако и адвокатската защита да беше задължителна. На следващия ден участниците в процеса взаимно се извинихме и той продължи, сякаш нищо не се бе случило.

За да властва етиката, първото условие за всеки поотделно е да потисне своето его.

 

Има ли конфликтни зони в отношенията между адвокати, прокурори и съдии? Как, според Вас, напрежението между отделните професии би се отразило на доверието на обществото в съдебната система?

Адв. Хараламбиев:  Истината казвам: Не съм в състояние да отговоря на този въпрос, ако и да е значим. В битността ми на адвокат, извън споделеното в предходния въпрос, никога, никога не съм влизал в конфликти със съдии и прокурори, ако и съдебната зала да е място за битки на възгледи и идеи, в които няма място за реверанси.

Всичко опира до културата и интелигентността на съдията, прокурора и адвоката. В съдебните зали взима връх творческата преценка на доказателствата, не на емоционалното пристрастие. Към залата трябва да се пристъпва с добронамереност и чисти помисли. Единствено в нея изплува етика, която е куражът всеки да бъде конкретен и индивидуален. Да не абдикира от бойното поле на словосражението, както ни учеха нашите професори, които бяха елегантни, харизматични и с европейска изисканост.

 

От позицията на опита Ви представя ли съвремието ни нови предизвикателства към съдебната етика и професионално поведение? Има ли потребност от актуализация на тези стандарти?

Адв. Хараламбиев:  Неуспехите в съдебните зали не са окончателни, но винаги са страстни… И вместо нови предизвикателства към съдебната етика и професионално поведение, трябва да помним римското стародавно правило, което гласи: „Задачата на правото е не да превърне света в рай, а да му попречи преждевременно да се превърне в ад, ако и адът да е място, в което няма логика“.

Какви са съветите Ви към младите професионалисти? А към по-опитните?

Адв. Хараламбиев: И на младите, и на по-опитните, ще припомня: За да си съдия, прокурор или адвокат, необходимо е да мислиш двадесет и четири часа за своята професия. Да й се вречеш. Да влизаш в съдебната зала с бяла риза и чисти помисли. Защото правото е школа за честност.

А ще бъдете ли съмишленик на нашата платформа?

Адв. Хараламбиев: Ще бъда съмишленик на платформата „Съдебна етика“ и занапред, всъщност, ще бъда ваш горещ съмишленик.

Чудесно, ще имаме и нови срещи!

Благодарим Ви за искреността и споделената мъдрост, адв. Хараламбиев! Бъдете здрав! Желаем Ви интересни дела и професионално удовлетворение!

Вашият коментар