Държава Ирландия
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

 

Брой етични кодекси ☐ За съдии

☐ За прокурори

☒ За двете професии

 

Източници Етичен кодекс за съдии, ENG

Етичен кодекс за магистрати

  • I-во издание ENG
  • IV-во издание IR, ENG
  • V-то издание IR, ENG

Етичен кодекс за прокурори в Ирландия, ENG

Вашият коментар