Официално откриване на Платформа по Съдебна етика на НИП

На 04.07.2023 г. в гр. София, при втората сесия на Форум по правата на човека, се състоя дебютното представяне на Онлайн платформата на Националния институт на правосъдието (НИП) за съдебната етика – „Съдебна етика. Предизвикателства и избори.“. При откриването, директорът на НИП, г-жа М. Тачева, благодари за ентусиазма на всички, участващи в реализирането на платформата.

Judicialethicsplatform.nij.bg се създава на български и английски език и дава възможност на всеки, който желае да научи повече за етичните стандарти на българските, европейските и магистратите от други държави, да го стори на един клик разстояние. В рамките на една година, още преди да бъде официално представена, платформата събра близо 8 400 посетители от цял свят и над 31 200 индивидуални посещения.

Съществуването на подобен електронен ресурс позволява постигането на скорост, изчерпателност и достъпност в предоставянето и ползването на специализираната информация. Идеята се поддържа и от все по-осезаемата напоследък потребност за ясни граници между онова поведение на магистрата, което е в унисон с етичните стандарти и онова, което ги нарушава. Етичните модели за поведение са от изключително значение в бурното настояще и всеки магистрат следва да бъде наясно, че правните норми в сферата на етиката са валидни, както в хода на правораздавателния процес, така и в течение на цялостния живот на представителите на съдебната система. Все пак всички сме чували: „Магистратът е магистрат дори когато си изхвърля боклука!“… Платформата очертава дигиталната рамка, която може да бъде изпълнена с неизчерпаемо разнообразно съдържание.

В подготовката на актуалните секции на дигиталното пространство за колективно обсъждане на идеи, за получаване на допълнителна информация и за узнаване на всичко важно, случващо се по света и будещо ежедневно въпроси в областта, участват представители на общността „Съдебна етика“ на НИП. Повод за дискусии са хармонизирането на етичните правила, мястото на емпатията при взимането на решения в съдебната зала, предизвикателствата, свързани с присъствието на магистратите в социалните мрежи, подаването на сигнали срещу колеги за нередности при поддържането на съдебната независимост и т.н. В ядрото на екипа са съдия Ангелина Лазарова от Апелативен съд – Варна, младшите съдии Калина Станчева от Софийски градски съд и Радослав Ангелов от Окръжен съд – Ловеч, и младши прокурор Георги Коджаниколов от Районна прокуратура Пловдив.

Събитието, организирано от НИП, представи платформата пред 49 съдии, прокурори, следователи адвокати, психолози и общественици. След запознаване на присъстващите със съдържанието на платформата и засягането на някои от въпросите, намерили своето място в нея, аудиторията дискутира актуалното звучене на базисните принципи на съдебната етика, вербалната и невербалната комуникация, колегиалността, в това число и в областта на международното сътрудничество. Срещата бе умело модерирана от Росица Тончева, съдия в Апелативен съд Варна и дългогодишен съдебен обучител по етика и професионално поведение в НИП.

На форума бяха представени дейностите, предприети от НИП в областта на обучението по „Съдебна етика“. Официално бе представен „Наръчника за независимост, безпристрастност и почтеност на правосъдната система“, издаден през м. 08.2022г. от CEELI Institute, Прага, Чехия, ведно с превода му на български език. Текстът на този наръчник, можете да намерите сред източниците на платформата, планираме и публикация за приноса му в решаване на етичните дилеми от представителите на съдебните системи.

Лектор и участник в срещата бе съдията Рике Ласен от Окръжния съд в Осло, Норвегия. Съдия Ласен искрено и обективно представи правилата, обвързващи професионалното поведение на съдиите в Норвегия, където доверието в съдебната система е 87 %, най-високо при съпоставка с другите власти, и на четвърто място в света по този критерий. Провокира публиката с действителен казус за съдия от Върховния съд в Норвегия, с изключителни правни познания и много уважаван в страната си, който през 2022г. отправил публично, в телевизионна медия, обвинения срещу бившата си съпруга, че го е тровила в продължение на години, сподели за последвалите обществени дискусии и професионални решения, свързани със статута му на съдия. Съдия Ласен определи разказаното за най-големия скандал в магистратските среди, все още вълнуващ съдебната система, обществото и медиите.

Съдия Ласен сподели редица практики от родината по приложението на етиката, дисциплинарните производства, мерките, които могат да бъдат взети при определени нарушения от съответен орган, съставен от представители съдии, адвокат и представители на обществеността. Разясни за съществуването на „медийни съдии“, които единствено имат възможността, а наред с това и задължението, да говорят пред обществото, чрез медиите, относно делата с висок обществен интерес, докато останалите магистрати са „освободени“ от хипотетичната възможност да застанат пред журналистическата камера и неудобните въпроси. Заяви, че никога не би приела дори изпратени й в качеството на съдия цветя, а би ги върнала на подателя им с бележка, в която би обяснила, че спазва стриктни правила. Бяха подчертани и зоните на законодателството, които следва да бъдат преуредени, за да бъде постигнат по-висок стандарт на независимост на съдиите в Норвегия. Презентацията на съдия Ласен можете да намерите на английски език в секция „Материали от обучения“.

Самостоятелно участие във Форума взеха адв. Ели Христова, която направи анализ на дисциплинарната практика в страната спрямо адвокати и магистрати. Прокурорът от ВКП Сава Петров представи наднационалните стандарти за етични правила на прокурори и съдии, като презентацията му можете да намерите в секция „Материали от обучения“. Адв. Пенка Христова коментира блока от анонимни въпроси, представени от млади магистрати в секция „Въпроси от етиката“ на платформата, по които в качеството си на психолог, тя е достигнала до други въпроси и отговори, включително за проблемите в отношенията в системата, необходимостта от внимание и подкрепа към отделния магистрат и изграждането на личностни качества за постигане на вътрешна независимост.

Всичко изложено доказва, че темата за съдебната етика все повече се отърсва от натрупаното пренебрежение, за да одухотвори професионалния диалог по укрепване на правото и независимостта на призваните към него.  Принципите на професионално поведение, предизвикани от съвременните промени, следва да бъдат преосмислени чрез равнопоставен и искрен подход към същественото и смисленото. Вярваме, че въпроси от такъв порядък, вълнуват не само действащите магистрати, а и всички ангажирани с гражданска позиция. Затова се надяваме, че общността на НИП „Съдебна етика“ ще има и следващи възможности да обедини представителите на националната съдебна система, да представи тенденциите в глобалната съдебна етика и да изведе добрите практики. А дотогава, за решаване на проблемите и предизвикателствата, с които се сблъскваме в хода на прилагане на етичните правила, на разположение са материалите и ресурсите на judicialethicsplatform.nij.bg.

Вашият коментар