Държава Португалия
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка: Етичен ангажимент на португалските съдии – Принципи за качество и отчетност, ASJP, Лисабон 2009 г. беше приет преди Етичния кодекс за съдиите, 2020 г.

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☒ За прокурори

☐ за двете професии

Източници Етичен кодекс за съдии, POR, онлайн

Етичен кодекс за прокурори Оригинал, POR, Бюлетин, POR

Вашият коментар