Държава Словения
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

През 24 април 1971 г. словенските съдии приемат Кодекса на съдийската етика (октомври 1972 г.), който по това време е единственият по рода си кодекс в бившата Социалистическа федеративна република Югославия и един от малкото документи от този вид в Света. На 8 юни 2001 г. е приет нов Етичен кодекс, който е задължителен само за членовете на Словенската асоциация на съдиите (SAJ). На 9 септември 2014 г. Съдебният съвет прие позиция, с която препоръчва на всички съдии да спазват Кодекса за съдийска етика на SAJ. Крайният етичен кодекс на съдиите беше приет на 11 юни 2015 г. от Висшия съдебния съвет.

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

Източници Етичен кодекс за съдии, ENG

Етичен кодекс за прокурори, ENG, online

Вашият коментар