Етика за съдии, прокурори и адвокати, по програма HELP на СЕ и ЕС, организирано от Адвокатура в България

Етика за съдии, прокурори и адвокати, по програма HELP на СЕ, организирано от Адвокатура в България

Радослав Ангелов

съдия в СРС

 

На 25.01.2024 година Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организирано обучение по Етика за съдии, прокурори и адвокати. Обучението се осъществява по програма HELP на Съвет на Европа.

Обучението е свързано с етика, тъй катопПрез последните години бяха положени съгласувани усилия на европейско ниво за предотвратяване на деградацията на върховенството на закона чрез мерки, насочени към доброто функциониране на националните съдебни системи.

Съдиите, прокурорите и адвокатите заемат критично и чувствително място в обществото; начинът, по който се държат, влияе пряко върху общественото доверие и върху правораздаването. Следователно те имат задължението да поддържат най-високото етично поведение. Съществуват международни стандарти, предоставящи насоки за етично поведение и за основните принципи на тези професии. Независимостта, безпристрастността и почтеността са в основата на върховенството на закона в една здрава демокрация и гарантират защитата на човешките права.

Ето защо темата за етиката е не само актуална и необходима, но е допирна точка между различните професионални общности за утвърждаване Върховенството на закона.

В обучението ще вземат участие съдия Калина Станчева и съдия Радослав Ангелов от Софийски районен съд и младши прокурор Георги Коджаниколов – СРП. В обучението им ще представят възможностите на Платформата по съдебна етика на НИП и възможностите й за обучение и получаване на информация. Значението на етиката за запазване на независимостта и безпристрастността на съдебната власт също ще бъде представена през призмата на взаимоотношенията между адвоката и магистратите.

Платформата на НИП за съдебна етика обединява не само магистрати, но и представители на адвокатурата, в чието сечение би следвало да се утвърди справедливостта и независимостта.

Вашият коментар